Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οδοποιία Τράχηλα-Τριαντάφυλλου» από το Σύλλογο «Τελένικο».

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΔΩΡΕΑΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΕΡΓΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΤΡΑΧΗΛΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΔΗΜΟΥ-ΣΕΡΙΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΔΩΡΕΑΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ-ΚΑΙ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΕΡΓΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΤΡΑΧΗΛΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΔΗΜΟΥ-ΣΕΡΙΦΟΥ