Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ.

Ο Δήμος Σερίφου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 17-03-2023 έως και τις 27-03-2023. Πληροφορίες στο τηλ. 2281051210.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ_1-2023_ΔΗΜΟΥ-ΣΕΡΙΦΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-1