Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης ΜΟΔ με Δήμο Σερίφου για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΧΥΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ»

programmatikh-mod_diavgeia